ارتباط نرم افزار کیمیاگر با سامانه HIX


ارتباط نرم افزار کیمیاگر به سامانه HIX آماده شده است و در حال حاضر بر روی سایت شرکت قابل دریافت است .

برای دریافت فایل بروزرسانی نرم افزار کیمیاگر با کد کاربری و رمز عبور خود وارد سایت شده و فایل بروزرسانی را دریافت کنید.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شرکت و یا نمایندگان شرکت تماس بگیرید