آموزش تغییر قیمت سال 1400


آموزش تغییر قیمت پذیرش های قبلی با نرخ جدید


به روز رسانی نرخ آزمایشات ECL


به روز رسانی تعرفه های سال ۱۴۰۰ در برنامه تابش (تصویربرداری)


کانال تلگرام شرکت:

https://t.me/ptnchannel