سامانه ارسال خودکار نسخ بانک ملی


این نرم افزار ارسال اطلاعات نسخ بانک ملی و دریافت اطلاعات مربوط به مبالغ قابل پرداخت و سقف تعداد قابل تایید سامانه ی بانک ملی را مدیریت می کند.
با توجه به ساختار و سیستم سامانه جامع درمان بانک ملی نسخی که به صورت آنلاین ثبت و تایید شده و کد تاییده دریافت کنند بدون هیچگونه کسوراتی قابل پرداخت خواهند بود.

در طراحی و پیاده سازی این نرم افزار سعی بر این شده است که در کار با نرم افزار خصوصیات زیر کاملا بارز باشند:
ـ دقت و امنیت در ارسال و دریافت اطلاعات
ـ کاربری آسان
ـ سرعت ورود اطلاعات
ـ امکان اجرا روی اکثر سیستمها

امکانات نرم افزار:
ـ تایید آنلاین نسخ
ـ ثبت و ارسال گروهی نسخ به صورت آفلاین
ـ استعلام وضعیت نسخ