کواد مارکر


 نرم افزار بررسي احتمال بروز سندروم داون(غربالگر)

شرکت پيوند طب و نرم افزار افتخار دارد كه  قدرتمندترين نرم افزار  بررسي احتمال بروز سندروم داون را با نام  تجاري غربالگر  به جامعه پزشكي و آزمايشگاهي كشور عرضه نمايد. از نکات بارز اين نرم افزار مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
 
 
  1. پذيرش بيمار بدون محدوديت در تعداد و  زمان:شما بر خلاف ساير نرم افزار ها نيازي به خريد شارژ براي بيماران جديد و يا فعال کردن بيماراني که در فرصت زماني مشخص شده شرکت  استفاده نشده اند نداريد.نرم افزار ما بدون هيچ محدوديتي امکان پذيرش بيمار را به هر تعداد و تا هر زماني برايتان ايجاد ميکند.
  2. پشتيباني و ارتقاء :  شرکت پيوند طب و نرم افزار با اعتقاد و اعتمادي که به نرم افزار و توان خود دارد تعهد مينمايد که بدون دريافت هيچگونه هزينه اي پشتيباني نرم افزار غربالگر  را به صورت نامحدود انجام دهد.
  3. محدوده نرمال نرم افزار: اين نرم افزار تنها نرم افزاري ميباشد که از مدين هاي جامعه ايراني استفاده ميکند.
  4. قيمت مناسب :  در مقايسه با ساير نرم افزار ها با مناسبترين قيمت اوليه اين نرم افزار در اختيار شما قرار ميگيرد.
        
برخي از تواناييهاي نرم افزار  غربالگر :
        
1-بررسي احتمال بروز سندروم داون با روش کوادري
2 – بررسي  احتمال بروز سندروم داون با روش دابل مارکر
3- بررسي احتمال بروز ترايزومي 18
4- بررسي احتمال بروز ترايزومي 13
5- بررسي احتمال بروزSmith-Lemli-Opitz Syndrome(SLOS)
6-  بررسي احتمال Preeclampsia
7- بررسي نقص طناب عصبي Neural Tube Defects (NTDs)