فیزیوتراپی


شرکت پيوند طب ونرم افزار افتخار دارد که قدرتمندترين نرم افزار مديريت مطبهای فيزيوتراپي را با نام تجاري PMS   را به جامعه پزشکي کشور عرضه نمايد.

از مشخصات بارز اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1-   بايگاني نا محدود بيماران(با بانک اطلاعاتي قدرتمند )

2-   قابليت نگهداري پرونده درماني بيماران بدون محدوديت زماني

3-   قبليت ارايه ليست بيمه و ليست ديسکتي بيمه براي سازمانهاي بيمه گر

4-   امکان صدور صورتحساب براي بيمار

5-   امکان تعريف کاملا آزاد و متنوع تمام پارامترهاي برنامه (خدمات،پزشکان،قراردادها،متون،اطلاعات دارويي و ...)

6-   تعيين سطوح دسترسي براي کاربران مختلف و نظارت کامل به تمامي تغييرات و اعمال انجام شده

7-   قابليت اجراي نرم افزار در محيط شبکه

10-امکان پشتيبان گيري.

11- کاربري  آسان و بي نياز از آموزش

12- ليست انتظار و سيستم وقت دهی بيماران

13 –آمار و گزارشات دقيق و کامل