انبارداری


 

نرم افزار مستقل انبارداري آزمايشگاهي با قابليت ارتباط و اتصال به بانک اطلاعاتي آزمون با امکان گروهبندي کالاها ، درج تاريخ انقضاء اجناس ، شرکت هاي توليد کننده و توزيع کننده ، درج و استفاده از Lot No کيت هاي آزمايشگاهي و گزارشات کاربردي بسياري در اين نرم افزار موجود و قابل استفاده است.