جوابدهی پاتولوژی


در اين نرم افزار با بازخواني نرم افزار word شرکت مايکروسافت (به توجه به نگارش هاي آن) برترين امکانات و محيط تايپ در اختيار کاربران قرار مي گيرد.
امکان استفاده از متون پيش فرض و متون آماده نرمال و غير نرمال که از قبل و توسط خودتان در نرم افزار تعريف شده است قابليت احضار و استفاده دارند. امکان جستجوي کلمه و جملات در داخل متن تايپ شده ، امکاناتي چون استفاده از کدهاي توبوگرافيک و ICD کدها و همچنين امکاناتي چون ايجاد تغييرات جوابها ، تائيد کامل شدن توسط پزشک و بسياري امکانات ديکر