نوبت دهی


در بسياري از آزمايشگاهها در زمان و ساعات اول صبح که بيشتر مراجعين به يک باره به آزمايشگاه مراجعه مي کنند در فضاي پشت کانتر پذيرش همواره ازدحام مي شود و بارها شده که برخوردهايي بين بيماران و يا اين بيمار و پرسنل آزمايشگاه پيش آيد. براي آن که تنش را در اين ساعات از فضاي پذيرش بيماران حذف کنيد شايد طراحي يکي سيستک مکانيزه تست نوبت براي پذيرش بهترين گزينه باشد.
در سيستم نوبت دهي طراحي شده توسط شرکت پيوند طب و نرم افزار در اولين قدم تلاش شده تا اين سيستم اختصاصاً و بر اساس نيازهاي آزمايشگاه سفارش شده تهيه شود.
بر خلاف سيستم هاي نوبت دهي بانکي و عمومي که در بازار موجود است و روال آن به اين شکل است که مراجعه کننده همزمان با ورود به آزمايشگاه از دستگاه نوبت دهي نصب شده در ورودي آزمايشگاه نوبت خود را مي گيرد و منتظر اعلان صوتي يا تصويري براي پذيرش مي شود. در اين سيستم مسير دريافت نوبت به شکلي تعريف مي شود که برگه درخواست آزمايش توسط پرسنل آزمايشگاه دريافت و سپس نوبت در اختيار بيمار گذاشته شود حال اين روال مي تواند بسته به حجم و ترافيک کاري آزمايشگاه به شکل هاي مختلفي انجام شود : اگر حجم کار آزمايشگاه زياد باشد ، مي توان در ورودي آزمايشگاه کيوسکي طراحي کرد تا يک نفر از پرسنل در آن فضا پذيرش اوليه اي با ثبت حداقل اطلاعات لازم همچون نام بيمار و شماره ملي يا دفترچه بيمار (و نيز در شرايط اورژانس يا شرايط خاص در صف جداگانه قرارش دهد)
اين فرد بيمار را ثبت کرده و شماره نوبت را داده و بيمار به انتظار پذيرش مي نشيند. اگر آزمايشگاه براي اختصاص اين  کيوسک فضا يا فرد مناسب نداشت مي توانند از نيروي پذيرش يا صندوق دار هم براي چاپ و در اختيار قراردادن برگه نوبت استفاده کرده و بيمار را در صف قرار مي دهد.
روي صفحه پذيرش کليدي تعبيه شده که اپراتور و پذيرش کننده با زدن آن به شکل صوتي و تصويري بيماري را که در ابتداي صف قرار دارد را احضار کرده و پذيرش خود را کامل مي کند.

بعد از پذيرش بيمار ، بيمار پذيرش شده وارد صف نمونه گيري شده و نمونه گير هم با داشتن سخت افزار مناسب از منوي نمونه گيري و پذيرش هاي فاقد نمونه به همين ترتيب بيمار ابتداي صف نمونه گيري را براي دريافت نمونه احضار مي کند که در اين منو نمونه گير دريافت نمونه تست هاي بيمار را يک به يک هم مي تواند مشخص نمايد.
در اين سيستم نياز سخت افزاري به يک دستگاه مانيتور يا نمايشگر ، پرينتر حرارتي (فيش پرينتر) يک دستگاه کامپيوتر يا تين کلاينت براي نمايشگر سالن اصلي و در صورتي که سيستم نمونه گيري را هم وارد اين سيستم نماييم براي هر واحد نمونه گيري يک دستگاه کامپيوتر