صدور تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت برای نرم افزار غربالگری جنین

  • خانه
  • /
  • صدور تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت برای نرم افزار غربالگری جنین

صدور تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت برای نرم افزار غربالگری جنین

پس از گذشت نزدیک به شش سال از بررسی های انجام گرفته بر روی نرم افزار غربالگری شرکت پیوند طب و نرم افزار ، در نهایت شهریور ماه سال 1395 ، آزمایشگاه مرجع سلامت کشور ، تاییدیه این نرم افزار را به عنوان اولین تاییدیه صادر شده ی این مرجع در راستای بررسی نرم افزارهای غربالگری به شرکت پیوند طب و نرم افزار اعطا گردید .