قوانین و مقررات

  • خانه
  • /
  • قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شرايط و ضوابط استفاده از وب سايت شرکت پیوند طب و نرم افزار براي تمامي كاربران وب سايت قابل اجرا مي باشد. دسترسي به اين وب سايت به منزله پذيرش ضوابط و شرايط (ذكرشده در قسمتهاي بعد) و ساير سياست ها و ضوابط مربوطه بوده و بدون هيچ شرطي لازم الاجراء مي باشند.


درصورت عدم توافق با اين ضوابط و شرايط ، دسترسي و استفاده از اين وب سايت ممنوع مي باشد.


تمامي حقوق منحصربفرد مالكيت اين وب سايت متعلق به پیوند طب و نرم افزار يا صاحبان امتياز آن مي باشد.


هيچيك از قسمتهاي سايت را نمي توان بدون رضايت كتبي پیوند طب و نرم افزار عنوان قسمتي از ساير سايت ها يا به هر شكل ديگر (الكترونيكي يا غيره) كپي نموده ، دوباره سازي كرده ، تغيير ، انتقال ، ذخيره يا مورد بهره برداري تجاري قرارداد ؛ مگر قسمتهايي از سايت كه براي مقاصد تجاري يا شخصي چاپ شده يا برروي درايو هارد يا حافظه ذخيره شده باشند.


هرگونه استفاده غيرمجاز از اين وب سايت موجب برهم خوردن قوانين مالكيت خصوصي و مقررات ارتباطات و آيين نامه ها خواهد شد.


استفاده از سايت به هرروشي اعم از "page-scrape" ، "robot" ، "spider" يا ساير ابزار اتوماتيك ، برنامه ، الگوريتم يا مراحل دستي مشابه براي دستيابي ، مالكيت ، كپي يا هدايت قسمتي از وب سايت ممنوع مي باشد. همچنين به كارگيري هر روش ديگري براي فراگيري ساختار وب سايت يا تلاش براي كسب اجزاء ، اسناد يا اطلاعات وب سايت ممنوع مي باشد. دسترسي غيرمجاز به هريك از قسمتها يا مشخصات وب سايت يا ساير سرويس هاي ارائه شده آن از طريق هك كردن ، رمزگشايي و نيز ساير روش هاي غيرمجاز ممنوع مي باشد.


سايت هاي لينك شده -  اين لينك ها فقط براي سهولت امر بيشتر طراحي شده و خارج از كنترل شرکت پیوند طب و نرم افزار مي باشند. دربرگيري هريك از سايت هاي لينك شده دليل بر تاييد آن سايت لينك شده نمي باشد. بدين وسيله تاييد مي نماييد كه مسئوليت هرگونه استفاده از وب سايت با استناد بر سايت هاي لينك شده آن بر عهده خودتان مي باشد. شرکت پیوند طب و نرم افزار توصيه مي نمايد به دقت مراقب حق مالكيت و مابقي ضوابط و شرايط سايت هاي لينك شده مورد بازديد باشيد.


تمامي محتويات اين وب سايت ازجمله متن ها ، تصاوير ، لوگوها ، نمادها ، عكس ها و نرم افزارها ، دارائي شرکت پیوند طب و نرم افزار محسوب شده و توسط قوانين بين المللي كپي رايت محافظت مي شوند. تلفيق (به معناي جمع آوري ، مرتب سازي و گردهم آوري) محتويات اين سايت منحصراً متعلق به شركت پیوند طب و نرم افزار بوده و توسط قوانين بين المللي كپي رايت محافظت مي گردد. ممكن است از محتويات و نرم افزار اين وب سايت براي خريد ، فروش و منبع كارت الكترونيكي استفاده شود. ساير موارد استفاده همچون بازسازي ، تغيير ، مشاركت ، انتقال ، چاپ مجدد ،نمايش يا استفاده از محتويات و مطالب اين وب سايت قوياً ممنوع مي باشد.


بدينوسيله توافق مي نماييد كه از شرکت پیوند طب و نرم افزار ، شركت هاي تابعه ، مسئولان مربوطه ، روسا ، كاركنان و نمايندگان آنها دربرابر ضررها و صدمات احتمالي مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از نقض قوانين و مقررات اين قرارداد و هريك از فعاليت هاي انجام شده مرتبط با وب سايت دفاع نموده و خسارات احتمالي آنها را بپردازيد.


بدينوسيله توافق مي نماييد تمامي قوانين و مقررات كشوري را كه از طريق آن به وب سايت دسترسي پيدا كرده ايد (علاوه بر دسترسي ، استفاده ، ارسال ، ارسال مجدد و ورود تمامي مطالب ظاهرشده يا دست يافته ازطريق وب سايت) را خواهيد پذيرفت.


پیوند طب و نرم افزار هرگونه اطلاعات وارد شده به هنگام استفاده از وب سايت را نگهداري نموده و در راستاي سياست حفظ حريم خصوصي عمل خواهد كرد.


استفاده شما از وب سايت و شرايط و ضوابط آن توسط قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي ايران تعيين و نظارت مي شود.


لطفاً پرسش هاي احتمالي خود را در ارتباط با وب سايت يا شرايط و ضوابط اين قرارداد از طريق پست الكترونيك به آدرس info@ptnmed.com ارسال فرماييد.