در حال بارگزاری ، لطفا صبر کنید ...

جوابدهی پاپ اسمیر

آزمايش Pop Smear  آزمايشي است که در آن فرمت ها و ساختار و پيش فرض به شکل استاندارد وجود دارد. در اين نرم افزار از آخرين متد و استاندارد Bethesda استفاده شده و کاربر به سادگي مي تواند با انتخاب موارد مدنظرش و به نظرش و به سرعت جواب را آماده چاپ نمايد.